Databaser

Nästan alla företag idag har många olika IT-system. För att ett order-lager-faktureringssystem ska fungera måste det finnas en databas. Om företaget har en hemsida är den oftast skapad i ett publiceringssystem som också använder en databas.

Det finns olika typer av databaser och också olika typer av språk som används när man ska lägga in eller hämta ut något från en databas.

SQL – vad är det?

SQL (Structured Query Language) är en språkstandard för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas.

Koppla ihop Microsoft SQL Server med en integrationsmotor

Att använda Microsoft SQL Server tillsammans med en integrationsmotor gör att du får ett lätthanterligt system. Dessutom finns det stora möjligheter till utveckling.

Microsoft SQL Server Management Studio ger dig en tydlig och enkel bild av databasen och de procedurer som styr databasen.

Översikt och kontroll med SQL

Om du använder SQL Server kan du få en överblick över flera servrar på en gång. Därmed är det enkelt att sätta upp en testmiljö som du kan använda vid utveckling. Då blir inte det dagliga arbetet eller lagrade uppgifter påverkade.

Databaser som använder SQL

I kommersiella sammanhang används ofta Microsoft SQL Server, men det finna många andra databaser som också använder SQL. Microsoft Access, MySQL och MariaDB är några exempel på databaser som använder SQL.

WordPress som ofta används för hemsidor och bloggar använder sig av MySQL.